Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281Notice: Undefined index: path in /home/tamsang/domains/laodongtamsang.com/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 281 Lao động Tâm Sáng

Lao động Tâm Sáng

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN LỄ TÂN - CHUỖI KHÁCH SẠN HOKKAIDO 10 Hokkaido 40 triệu Trong tháng 10
Tuyển sinh du học trường Nhật ngữ Enishi kỳ tháng 4/2020 999 0 triệu
Tuyển Nhân Viên Đối Ngoại và CTV Phát Triển Thị Trường Nhật 4 40 triệu
Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng 2 Fukuoka 40 triệu 08/09/2019
Tuyển Sinh Du Học Nhật Bản Kì Tháng 4/2020 999 0 triệu Tuyển liên tục
Lễ tân - nghiệp vụ khách sạn Hilton 10 Hokkaido 40 triệu 25/09/2019
Tuyển Lễ Tân - Phòng chờ Vip sân bay Kansai 8 Osaka 40 triệu Trong tháng 9
Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng - Kiến Trúc 9 Fukuoka 40 triệu 26/08/2019
Tuyển Lễ Tân - Đối ứng khách hàng 4 40 triệu Trong tháng 7
Tuyển lễ tân - khách sạn Hillton 15 Hokkaido 36 triệu Trong tháng 6
Tuyển Phiên Dịch 6 Fukuoka 40 triệu 07/07/2019
Tuyển KTV Lễ tân khách sạn 20 Hokkaido 44 triệu Tuyển liên tục
Tuyển lễ tân khách sạn Oyado 6 Kumamoto 40 triệu Trong tháng 5
Kỹ sư cơ khí 3 Fukuoka 40 triệu 20/05/2019
Tuyển lễ tân - nghiệp vụ khách sạn 20 Okinawa 40 triệu Tuyển liên tục
Tuyển KTV - CƠ KHÍ 5 Saitama 40 triệu 8/5/2019
Lễ tân - Nghiệp vụ khách sạn 5 Kumamoto 40 triệu 15/5/2019
Lễ tân tại phòng chờ sân bay Hokkaido 5 Hokkaido 44 triệu 25/4/2019
TUYỂN LỄ TÂN - NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN 10 Hokkaido 44 triệu Trong tháng 4
TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐI LẠI LẦN 2 50 36 triệu
TUYỂN LỄ TÂN - NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN 40 Hokkaido 40 triệu Tuyển liên tục
TUYỂN KỸ SƯ BẢO DƯỠNG Ô TÔ 6 Fukuoka 40 triệu 30/11/2018
Số lượng: 10
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: Trong tháng 10
Lương: 40 triệu
TUYỂN LỄ TÂN - CHUỖI KHÁCH SẠN HOKKAIDO
Số lượng: 2
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 08/09/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng
Số lượng: 999
Ngày tuyển: Tuyển liên tục
Lương: 0 triệu
Tuyển Sinh Du Học Nhật Bản Kì Tháng 4/2020
Số lượng: 8
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: Trong tháng 9
Lương: 40 triệu
Tuyển Lễ Tân - Phòng chờ Vip sân bay Kansai
Số lượng: 10
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: 25/09/2019
Lương: 40 triệu
Lễ tân - nghiệp vụ khách sạn Hilton
Số lượng: 9
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 26/08/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng - Kiến Trúc
Số lượng: 4
Ngày tuyển: Trong tháng 7
Lương: 40 triệu
Tuyển Lễ Tân - Đối ứng khách hàng
Số lượng: 15
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: Trong tháng 6
Lương: 36 triệu
Tuyển lễ tân - khách sạn Hillton
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 07/07/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển Phiên Dịch
Số lượng: 20
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: Tuyển liên tục
Lương: 44 triệu
Tuyển KTV Lễ tân khách sạn
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Kumamoto
Ngày tuyển: Trong tháng 5
Lương: 40 triệu
Tuyển lễ tân khách sạn Oyado
Số lượng: 3
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 20/05/2019
Lương: 40 triệu
Kỹ sư cơ khí
Số lượng: 20
Nơi làm việc: Okinawa
Ngày tuyển: Tuyển liên tục
Lương: 40 triệu
Tuyển lễ tân - nghiệp vụ khách sạn
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 8/5/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển KTV - CƠ KHÍ
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Kumamoto
Ngày tuyển: 15/5/2019
Lương: 40 triệu
Lễ tân - Nghiệp vụ khách sạn
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: 25/4/2019
Lương: 44 triệu
Lễ tân tại phòng chờ sân bay Hokkaido
Số lượng: 10
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: Trong tháng 4
Lương: 44 triệu
TUYỂN LỄ TÂN - NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN
Số lượng: 40
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: Tuyển liên tục
Lương: 40 triệu
TUYỂN LỄ TÂN - NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN
Số lượng: 50
Lương: 36 triệu
TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐI LẠI LẦN 2
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 30/11/2018
Lương: 40 triệu
TUYỂN KỸ SƯ BẢO DƯỠNG Ô TÔ
Số lượng: 2
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 08/09/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng
Số lượng: 8
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: Trong tháng 9
Lương: 40 triệu
Tuyển Lễ Tân - Phòng chờ Vip sân bay Kansai
Số lượng: 10
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: 25/09/2019
Lương: 40 triệu
Lễ tân - nghiệp vụ khách sạn Hilton
Số lượng: 9
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 26/08/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng - Kiến Trúc
Số lượng: 4
Ngày tuyển: Trong tháng 7
Lương: 40 triệu
Tuyển Lễ Tân - Đối ứng khách hàng
Số lượng: 15
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: Trong tháng 6
Lương: 36 triệu
Tuyển lễ tân - khách sạn Hillton
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 07/07/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển Phiên Dịch
Số lượng: 20
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: Tuyển liên tục
Lương: 44 triệu
Tuyển KTV Lễ tân khách sạn
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Kumamoto
Ngày tuyển: Trong tháng 5
Lương: 40 triệu
Tuyển lễ tân khách sạn Oyado
Số lượng: 3
Nơi làm việc: Fukuoka
Ngày tuyển: 20/05/2019
Lương: 40 triệu
Kỹ sư cơ khí
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 8/5/2019
Lương: 40 triệu
Tuyển KTV - CƠ KHÍ
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Kumamoto
Ngày tuyển: 15/5/2019
Lương: 40 triệu
Lễ tân - Nghiệp vụ khách sạn
Tin mới nhất
TUYỂN LỄ TÂN - CHUỖI KHÁCH SẠN HOKKAIDO
Địa điểm làm việc: Hokkaido
Nội dung công việc: Lễ tân, đối ứng khách hàng ( Checkin - checkout, hướng dẫn khách sử dụng các dịch vụ của khách sạn )
Tuyển Nhân Viên Đối Ngoại và CTV Phát Triển Thị Trường Nhật
Nội dung công việc: khai thác đơn hàng xuất khẩu lao động, nghiệp đoàn mới tại Nhật, chăm sóc khách hàng...