Tin tuyển dụng

Chúng tôi liên tục tuyển phiên dịch, hỗ trợ tu nghiệp sinh tại Nhật

Xếp theo:
Số lượng: 15
Nơi làm việc: Ishikawa
Ngày tuyển: 29/11/2017
Lương: 29 triệu
TUYỂN GẤP 15 NỮ LĂP RÁP MÁY LÀM CHỈ
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 29/11/2017
Công việc cụ thể: Lắp ráp máy làm chỉ
Địa điểm làm việc: Ishikawa
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Fukui
Ngày tuyển: 24/11/2017
Lương: 27 triệu
TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 24/11/2017
Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
Địa điểm làm việc: Fukui
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Niigata
Ngày tuyển: 22/11/2017
Lương: 27 triệu
TUYỂN GẤP 06 NỮ MAY MẶC
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 22/11/2017
Công việc cụ thể: May mặc
Địa điểm làm việc: Niigata
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Osaka
Ngày tuyển: 15/11/2017
Lương: 32 triệu
TUYỂN GẤP 06 NAM CƠ KHÍ
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 15/11/2017
Công việc cụ thể: Hàn, dập cắt kim loại, đánh bóng sản phẩm
Địa điểm làm việc: Osaka
Số lượng: 20
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: 22/11/2017
Lương: 50 triệu
TUYỂN GẤP 20 ĐẦU BẾP
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 22/11/2017
Công việc cụ thể: Đầu bếp
Địa điểm làm việc: HOKKAIDOU
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Gifu
Ngày tuyển: 08/11/2017
Lương: 28 triệu
TUYỂN GẤP 06 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 08/11/2017
Công việc cụ thể: Hàn bán tự động
Địa điểm làm việc: Gifu
Số lượng: 6
Nơi làm việc: Shiga
Ngày tuyển: 03/11/2017
Lương: 25 triệu
TUYỂN GẤP 06 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( CHẾ BIẾN THỦY SẢN)
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 03/11/2017
Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
Địa điểm làm việc: Shiga
Số lượng: 3
Nơi làm việc: Hokkaido
Ngày tuyển: 18/11/2017
Lương: 22 triệu
TUYỂN 03 NAM THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 18/11/2017
Công việc cụ thể: Dọn tuyết, thi công đường ống nước và sửa chữa máy tại xưởng của công ty
Địa điểm làm việc: Hokaido
Số lượng: 9
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 04/11/2017
Lương: 30 triệu
TUYỂN GẤP 09 NAM SƠN CÔNG TRÌNH
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn : 04/11/2017
Công việc cụ thể: Sơn công trình
Địa điểm làm việc: Saitama
Số lượng: 9
Nơi làm việc: Miyagi
Ngày tuyển: 18/10/2017
Lương: 25 triệu
TUYỂN 09 NỮ CHẾ BIẾN HẢI SẢN
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 18/10/2017
Công việc cụ thể: Chế biến hải sản
Địa điểm làm việc: Miyagi
Số lượng: 3
Nơi làm việc: Chiba
Ngày tuyển: 20/10/2017
Lương: 28 triệu
TUYỂN 03 NAM NÔNG NGHIỆP ( THU HOẠCH KHOAI, CÀ RỐT...)
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 20/10/2017
Công việc cụ thể: Thu hoạch khoai, cà rốt...
Địa điểm làm việc: Chiba
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Saitama
Ngày tuyển: 08/10/2017
Lương: 22 triệu
TUYỂN 05 NAM XÂY DỰNG GIÀN GIÁO
Làm việc tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 08/10/2017
Công việc cụ thể: Xây dựng giàn giáo
Địa điểm làm việc: Saitama
Số lượng: 10
Nơi làm việc: Tochigi
Ngày tuyển: 19/10/2017
Lương: 22 triệu
TUYỂN GẤP 10 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Độ tuổi 19 đến 30
Mức lương cơ bản khoảng 22 triệu / tháng